• ANASAYFA
  • HİZMETLERİMİZ
  • İşkur İşbaşı Eğitimleri

İşkur İşbaşı Eğitimleri

İşbaşı Eğitim Programları

“Mesleki Deneyim Kazandırıyoruz”
 

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.


İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

 

Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.


İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.


İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler
İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;
 

  • İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 438,55 TL, öğrenci(tam)* 438,55 TL, öğrenci(kıst)* 328,91 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 219,28 TL,
  • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 482,41 TL cep harçlığı ödenmektedir.
  • Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.
     

    *Öğrenci(tam): lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsü (açık eğitim ve uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere) bulunan katılımcılar

    *Öğrenci(kıst): lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İŞVEREN KOŞULLARI

• En az 5 sigortalıya sahip olan ve katılımcıların en az %70’ini, 60 günden az olmamak üzere fiili program gününün en az 3 katı kadar süreyle istihdam edeceğini taahhüt eden işverenlerle düzenlenebilecektir.
• İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısına esas sigortalı sayısı, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki 12 aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son 6 aya veya 6 aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının 180 bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. İşveren tarafından, bu şekilde hesaplanan sigortalı sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı talep edilebilir.
• İşbaşı eğitim programına katılabilmek için, programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak gerekecektir. Ayrıca işbaşı eğitim programına katılabilmek için gerekli olan işsizlik süresi İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca belirlenecektir.
• İşbaşı eğitim programına ilişkin işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, ilgili işyerlerinde 24 ay boyunca kurs ve program uygulanamayacaktır.

E-Mail  : huseyin@populerdanismanlik.com

Telefon : +90 544 296 76 56

İhtiyacınızın Olduğu Yerde Biz Varız

Bizi Arayın