Duyurular

01/01/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanan Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarları

01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.

Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 20.002,5 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 5.000,63 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

Sigorta Primi işçi payı (%14): 2.800,35 TL

Sigorta Primi işveren payı (20,5): 4.100,51 TL

Sigorta Primi işveren payı (15,5): 3.100,39 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 200,03 TL

İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 400,05 TL

İşverene Maliyeti: 24.503,06 TL

İşverene Maliyeti: 23.502,94 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

Net Ücret :17.002,12

Asgari ücret Desteği: Sigortalı başına 700 TL

İhracat Desteklerine Getirilen Değişiklik Hakkında

 

23 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 8191 sayılı Karar ile İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Kararda yapılan Değişikliklere göre:

  • “Sezonluk Fuar” tanımı getirilerek, “aynı takvim yılı içerisinde aynı ülkede aynı sektöre yönelik aynı isimle” farklı tarihlerde düzenlenen fuarların ikisine katılımın tek bir fuar katılımı olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu haktan 3 kere yararlanmak mümkündür. Bu sayede bir takvim yılında destek alınabilecek azami fuar sayısı 5’ten 8’e yükselmiştir.

 

  • “Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği” (halen destek kapsamında olan projeler ve Bakanlığa ulaşmış olan başvurular hariç) kaldırılmıştır. Bunun yerine” Yeşil mutabakata uyum projesi desteği” getirilmiştir. Şirketler tarafından yeşil mutabakata uyum projesi kapsamında alınan danışmanlık hizmeti giderleri, 5 yıl boyunca %50 oranında ve azami 10 Milyon TL’ye kadar desteklenebilecektir. Bu destekten Turquality programı kapsamındaki firmalar da faydalanabilecektir.

 

  • Karar kapsamında Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteğinden faydalanan şirketler, bu destek süresi boyunca yurt dışı marka tescil, pazara giriş projesi, yurt dışı fuar, birim kira, tanıtım, gemi yat tasarım, Marka ve Turquality ve Ur-Ge desteklerinden yararlandırılmayacaktır.
  • Çok kanallı zincir mağaza destek limitleri güncellenmiş ve yıllık destek üst limiti 56 Milyon TL’den 180 Milyon TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca destek süresinin bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl uzatılmasına imkân tanınmıştır. Zincir mağaza desteğinden yararlanan şirketlerin pazara giriş belgeleri, yurt dışı fuar ve yeşil mutabakata uyum projesi desteklerinden yararlanmasına imkân tanınmıştır.

 

  • İhracatçı Birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi proje ve fuar destekleri kapsamı genişletilmiştir.

 

  • Haksız veya yersiz destek alanlara uygulanacak müeyyideler genişletilmiştir.

 

  • Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan veya İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan ülkelerden Bakanlıkça belirlenecek olanları için Birim kira, TURQUALITY ve Marka Destek Programları kapsamındaki destek süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl süreyle uzatılacak, Marka Destek Programından TURQUALITY’e geçen şirketler için ise destek süreleri yeniden başlayacaktır.

 

  • Süre uzatımı kapsamına alınacak ülkeleri de kapsayacak olan uygulama genelgesinin Ticaret Bakanlığı tarafından kısa süre içinde yayımlanması beklenmektedir.

GÜNCEL İŞ İLANLARI

ÇATALCA'DA LOJİSTİK ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMAMIZ İÇİN 

10.01.2024

-Muhasebe alanında minimum 3 yıl tecrübeli.

-Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun.

-Tercihen ingilizce bilen.

Muhasebe Uzman Yardımcısı Arayışımız Bulunmaktadır.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN;

POPÜLER DANIŞMANLIK

oznur@populerdanismanlik.com

0535 974 97 96

Nisan 2021 Dönemi Nakdi Ücret Desteği...

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 10 Mayıs'ta çalışanların banka hesaplarına yatırılacaktır.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan çalışanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Görev Belgesinin Geçerlilik Süresinin ...

İçişleri Bakanlığı tarafından 07.05.2021 tarihli Çalışma İzin Görev Belgesi Süresinin Uzatıldığına İlişkin genelge yayımlandı.

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf iş yerlerinde görevli kişilere e-Başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda;sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Sadece Kısıtlamalardan Muaf Olan Ailelerin Çocukları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanlığı’nın 26 Nisan 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda mevcut tedbirler kapsamında kısıtlamalardan zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenlerin, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi bazı çalışma alanlarına muafiyet sağlandığını hatırlatarak, bu doğrultuda Bakanlık tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Ayrıca, valilikler tarafından daha önce verilen yetki doğrultusunda bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar verilebileceği de açıklandı.

COVID-19 Sürecinde İşyerlerinde...

COVID-19 Sürecinde İşyerlerinde Alınması Gereken Önlemlere ilişkin dokümanlara aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan İşyerlerinde Koronavirüse (Covıd-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler

MESS tarafından hazırlanan COVID-19 Sonrası İş Seyahati Kılavuzu

ILO tarafından hazırlanan İşverenler İçin COVID-19 Önlem Rehberi

İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği...

Nisan ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 5 Mayıs 2021 tarihinde çalışanların banka hesaplarına yatırılacaktır.

 Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan çalışanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı...

30 Nisan 2021 Tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının süreleri 30/06/2021 tarihine uzatılmıştır.

 

3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;


Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020-17.05.2021 tarihleri arasında kanunda belirtilen haller dışında işveren tarafından feshedilememekteydi. 


3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu sürenin 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 30.06.2021 tarihine kadar 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde belirtilen haller dışında işveren tarafından her türlü iş ve hizmet sözleşmesi feshedilemeyecektir.


Ayrıca, 17.04.2020 – 17.05.2021 tarihleri arasında işveren işçiyi tamamen ücretsiz izne çıkarabilmekteydi. 


3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince bu süre 2 ay daha uzatılmış olup,  işverenler işçileri 30.06.2021 tarihine kadar ücretsiz izne çıkartabileceklerdir.