• ANASAYFA
  • Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı...

Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı...


30 Nisan 2021 Tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının süreleri 30/06/2021 tarihine uzatılmıştır.

 

3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;


Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020-17.05.2021 tarihleri arasında kanunda belirtilen haller dışında işveren tarafından feshedilememekteydi. 


3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu sürenin 2 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 30.06.2021 tarihine kadar 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde belirtilen haller dışında işveren tarafından her türlü iş ve hizmet sözleşmesi feshedilemeyecektir.


Ayrıca, 17.04.2020 – 17.05.2021 tarihleri arasında işveren işçiyi tamamen ücretsiz izne çıkarabilmekteydi. 


3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince bu süre 2 ay daha uzatılmış olup,  işverenler işçileri 30.06.2021 tarihine kadar ücretsiz izne çıkartabileceklerdir.
Tüm Duyurular